VNITŘNÍ ŘÁD tanečního oddílu DANNA

Členkou Tanečního oddílu DANNA se můžete stát:
• po prokázání vhodných pohybových dovedností a psychických dispozic;
• na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky;
• po zaplacení členského a oddílového příspěvku;
• zařazení do konkrétního stupně pokročilosti určuje trenérka Dana Machurková podle individuálních schopností a dovedností každé dívky. Náplní tréninků je vhodné rozvíjení tanečního pohybu, který odpovídá možnostem dívek daného věku.

Tréninky:
• Taneční tréninky probíhají v zrcadlovém sále malé budovy ZŠ Nedvědovo náměstí a probíhají bez přítomnosti zákonných zástupců a jiných osob.
• Příchod na taneční trénink je nejpozději 5 minut před zahájením tréninku. Příchod později než 5 minut před zahájením tréninku je brán jako pozdní příchod, což má následně vliv na účast na vystoupeních a soutěžích.
• Sraz je vždy ve vchodu/uvnitř malé budovy ZŠ Nedvědovo náměstí, kde si děti vyzvedává lektorka Dana Machurková, nebo její asistentka Anna Jiráková.
• Odchod z tréninku je pouze na přímé předání dospělé osobě ve vchodu malé budovy ZŠ Nedvědovo náměstí, nebo na základě písemného potvrzení, že dívka může z tréninku odcházet sama.

Omluvenky:
• V případě, že se dívka z jakéhokoliv důvodu nemůže na trénink dostavit, je zákonný zástupce povinen nepřítomnost omluvit a to nejpozději 24 hodin předem smskou na tel.: 605 741 237 (Dana Machurková) nebo e-mailem na: atsrytmic@seznam.cz
• Pozdější omluvenka je akceptována pouze v případě náhlého onemocnění. V jiném případě pozdější omluvenka není akceptována a neomluvená nepřítomnost bude mít vliv na účast na vystoupeních a soutěžích.
• V případě nepřítomnosti na tréninku z jakéhokoliv důvodu nevzniká nárok na vrácení části oddílového příspěvku.
• Na trénincích označených jako povinné (před soutěžemi a vystoupeními) není akceptována žádná absence ani z důvodu nemoci. Nepřítomná dívka bude automaticky nahrazena náhradnicí a soutěže či vystoupení se nezúčastní.

Předepsané oblečení a účes:
• Předepsané oblečení: legíny (na délce nezáleží), tričko nebo tílko, ponožky nebo piškoty.
• Předepsaný účes: vlasy jsou vždy svázané v culíku, copu, drdolu.
• Je povinností každé dívky mít s sebou na každém tréninku lahvičku s pitím. Doplnění vody je možné ve škole.
• V případě, že dívka nebude mít vhodné oblečení, vhodný účes nebo pití, zúčastní se tréninku pouze jako pozorovatel na lavičce a nevzniká nárok na vrácení části oddílového příspěvku.

Účast na vystoupeních a soutěžích není automatická a není vymahatelná
• Každý rok vystupujeme v dubnu na veletrhu FOR KIDS. Vystoupení se zúčastňují všechny dívky, pokud během tréninků dodržují tento Vnitřní řád.
• Pokud se naskytne možnost dalších vystoupení, této možnosti též využijeme kdykoliv během roku.
• Jezdíme na soutěže, kterých se zúčastňují pouze dívky vybrané trenérkou na základě soustavné práce, talentu a dodržování tohoto Vnitřního řádu.

Soustředění:
• Každý rok v létě probíhá letní soustředění, které je povinné pro všechny dívky, které následující školní rok budou u nás pokračovat a chtějí postoupit do vyšší pokročilosti.
• Během školního roku může trenérka svolat mimořádné víkendové soustředění před soutěží či vystoupením. Tohoto mimořádného soustředění jsou povinny zúčastnit se všechny dívky, které na danou soutěž či vystoupení jedou.
• Pokud se dívky z jakéhokoliv důvodu mimořádného soustředění nezúčastní, na danou soutěž či vystoupení nepojedou.

Ostatní:
• V případě, že dítě způsobí při tréninku škodu na zařízení/vybavení, jsou zákonní zástupci povinni škodu uhradit.
• Klademe důraz na dodržování etických zásad, pravidel slušnosti a přátelské atmosféře. Můžeme využít svého práva vyloučit bez náhrady z tréninků dítě, jehož chování je v rozporu s dobrými mravy a našimi pravidly.
• Klademe důraz na správné provedení pohybů.
• Je pro nás radostí, pokud dítě odchází z taneční hodiny s pocitem štěstí a nemůže se dočkat další lekce 

V Praze dne 1.9.2019
Dana Machurková