MÍRNĚ POKROČILÍ 2

Tréninky: PŘIPRAVUJEME
Lektorka: Dana Machurková a Anna Jiráková
Věk dětí: PŘIPRAVUJEME
Cena: PŘIPRAVUJEME
Období tréninků: od poloviny září do poloviny prosince 2020 (kromě státních svátků a školních prázdnin)
Tréninky nejsou: PŘIPRAVUJEME

Taneční tréninky pro “MP2” jsou uzavřené. Jsou určené pro vybrané členky z kurzu pro Mírně pokročilé 1.

Každá lekce začíná zahřátím a rozcvičkou. V průběhu lekce se dívky věnují náročnější koordinaci těla, pokračují ve výuce složitějších choreografií (basic aerobic, moderní tanec na populární hudbu, country atd.) a navíc vytváří každá svoje vlastní sólové choreografie a vlastní choreografie ve dvojicích. Každá lekce je doplněna cviky posilovacími, základními baletními, pro správné držení těla nebo základními gymnastickými prvky apod. Dívky s připravují na vystoupení a soutěže.

V každé lekci klademe důraz na správné provedení pohybů a respektujeme individuální pohybové možnosti každé dívky.

Lekce probíhají bez přítomnosti rodičů.

FACEBOOK