MÍRNĚ POKROČILÍ 1

Tréninky: PŘIPRAVUJEME
Lektorka: Dana Machurková a Anna Jiráková
Věk dětí: PŘIPRAVUJEME
Cena: PŘIPRAVUJEME
Období tréninků: od poloviny září do poloviny prosince 2020 (kromě státních svátků a školních prázdnin)
Tréninky nejsou: PŘIPRAVUJEME

Na tréninky “MP1” aktuálně nepříjímáme nové zájemkyně.

Taneční tréninky pro Mírně pokročilé 1 navazují na tréninky pro Začátečníky z jara 2020.
Každá lekce začíná zahřátím a rozcvičkou. V průběhu lekce se dívky věnují náročnější koordinaci těla a orientaci v prostoru a pokračují v nácviku složitějších choreografií. Tančíme basic aerobic, moderní tanec na populární hudbu, country atd. Každá lekce je doplněna cviky posilovacími, základními baletními, pro správné držení těla nebo základními gymnastickými prvky apod. Dívky s připravují na vystoupení a soutěže.

V každé lekci klademe důraz na správné provedení pohybů a respektujeme individuální pohybové možnosti každé dívky.

Lekce probíhají bez přítomnosti rodičů.

FACEBOOK