Všimli jsme si, že široká veřejnost často tápe v pojmech cestovního ruchu. Číst zákony a vyznat se v nich je pro mnohé “španělská vesnice”. Proto jsme připravili krátký slovníček pojmů, se kterými se můžete setkat na našem webu, Facebooku i během výletů a akcí.

Službou cestovního ruchu je:
a) doprava; ubytování; nájem vozidel;
b) vstupenky na kulturní nebo sportovní události; pořádání výletů; prohlídky s průvodcem; prodej skipasů; nájem sportovního vybavení.

Službou cestovního ruchu není: cestovní pojištění; vstupenky do hradů, zámků, muzeí apod.; individuální prohlídky s audioguidem nebo tištěným průvodcem.

Zájezdem je soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu, který trvá déle než 24 hodin, anebo jednou z těchto služeb je ubytování přes noc.

Zájezdem není soubor jedné ze služeb uvedených v písmenu a) a jedné nebo více služeb uvedených v písmenu b), který trvá méně než 24 hodin. Takový soubor služeb u nás nazýváme jako výlet či akce.

Cestovní kancelář (zkratka CK) musí být pojištěná proti úpadku a je povinna mít koncesi, na základě které může sestavovat Zájezd.

Cestovní agentura (zkratka CA) nemusí být pojištěna proti úpadku a není povinna mít koncesi. Proto nesmí sestavovat Zájezd.

Technický průvodce je osoba doprovázející zájezd, výlet nebo akci od začátku až do konce. Stará se o technické organizační záležitosti. Technický průvodce nepodává výklad během procházek a prohlídek.

Průvodce je osoba, která na základě odborného vzdělání a povolení v dané zemi podává výklad během procházek a prohlídek. Pro Českou republiku máme svého průvodce, v zahraniční si najímáme tamní průvodce hovořící česky nebo slovensky.

Delegát je osoba žijící v cizí zemi, která se na základě smlouvy s cestovní kanceláří stará o klienty během pobytu v cizí zemi, tj. od příjezdu na místo pobytu až do odjezdu. Pokud cestovní kancelář vysílá na své zájezd svého technického průvodce, který v místě pobytu s klienty zůstává, delegát se nezajišťuje.