Sdružujeme chlapce i dívky se zájmem o všestrannou činnost, pobyt v přírodě, poznávání blízkého i širokého okolí. Wilthahwa je vhodný pro děti od cca 6 let.

Schůzky ve školním roce 2020/2021 jsme zahájili v pátek 18. 9. a nuceně ukončili v úterý 6. 10. 2020, kdy proběhla poslední schůzka. Pak už jsme byli donuceni vládními zákazy ukončit naši činnost. Kdy znovu otevřeme, vůbec netušíme.

Příspěvky za zimní období (5. ledna – 19. března 2021):
BOHUŽEL MÁME ZAVŘENO – VLÁDA NÁM ZAKÁZALA ČINNOST a nevím, kdy se nám povede znovu otevřít.
Všechny výpravy mimo oddílové schůzky se hradí zvlášť.

Oddíl vede kapitánka Dana “Mochomůrka” Machurková. Naší hlavní náplní je vodáctví a vše s ním spojené, a to doplňujeme o táborový život, pobyt venku a získávání poct/čestných titulů. Rozvíjíme svoje znalosti a zkušenosti prostřednictvím her, aktivit, nejrůznějších zvyků a tradic. Pořádáme výpravy do přírody pěšky, na kole, na kánoích/kajacích, na běžkách, vlakem a poznáváme své nejbližší okolí, okres, kraj, zemi i země cizí. Společný pobyt v přírodě je ideálním prostředím pro výchovu k přírodě, socializaci jedince a rozvoj jeho znalostí a zkušeností.

Máme motivační program: naši členové během svého členství plní určité úkoly a jsou za ně odměňováni. To nám umožňuje oceňovat všechny, nejen ty nejlepší. Ti, co splní podmínky k dosažení skutku, získávají razítko a po dosažení určitého počtu razítek si mohou nechat přiznat i příslušný čestný titul jako osobní vyznamenání za osobní výkony. Odměnou je brož ve tvaru Kotvy nebo Kormidla. Ke splnění skutku většinou vede celoroční činnost a práce. Skutky se prokazují a odměňují na konci každého oddílového roku (v letních měsících na táborech) a členové tak mají možnost stoupat po hierarchickém žebříčku.

Noví členové mají povinnost v prvním období (3-4 měsíce po přihlášení) splnit skutky tzv. Zasvěcovací stezky, která ukáže jim, zda k nám chtějí chodit, a nám, zda se mezi nás hodí.
Při dosažení věku 15-16 let pomáhají vést oddíl jako “praktikanti”.
Vřele uvítáme i dospělé členy nad 18 let na pomoc při pravidelných schůzkách i výpravách.
Oddíl bude fungovat při minimálním počtu 3 děti.
Jsme součástí Tělovýchovné jednoty SOKOL Měchenice, z.s.

Od května do září běží souběžně večerní vodácký oddíl, jehož vedoucími jsou:
Martin Urban (vodácký instruktor s licencí)
Dana Machurková (vodácký instruktor a zdravotník s licencí, přihlášky, platby, administrativa)
Pavel Novák (vodácký instruktor s licencí)

Kontakt: sokolmechenice@seznam.cz
NÁŠ FACEBOOK